Sky German BBC UK Premium Italy ABC US Turkey

Sky German BBC UK Premium Italy ABC US Turkey

Sky German BBC UK Premium Italy ABC US Turkey 


#EXTINF:-1,##########   Germany   ##########
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2520.ts
#EXTINF:-1,13th Street HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/80.ts
#EXTINF:-1,13th Street FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3948.ts
#EXTINF:-1,3sat HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2565.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2564.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3946.ts
#EXTINF:-1,ANIXE HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2563.ts
#EXTINF:-1,ARD Alpha DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/107.ts
#EXTINF:-1,arte DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/106.ts
#EXTINF:-1,arte FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4173.ts
#EXTINF:-1,Astro TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5432.ts
#EXTINF:-1,Augsburg TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/103.ts
#EXTINF:-1,AXN HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/105.ts
#EXTINF:-1,AXN FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3945.ts
#EXTINF:-1,A&E FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3947.ts
#EXTINF:-1,Baby TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/104.ts
#EXTINF:-1,BR DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5431.ts
#EXTINF:-1,Boomerang DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3185.ts
#EXTINF:-1,CLASSICA FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/102.ts
#EXTINF:-1,Das Erste DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2562.ts
#EXTINF:-1,Das Erste FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4177.ts
#EXTINF:-1,Deluxe Music DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3184.ts
#EXTINF:-1,Deutsches Musik Fernsehen DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5430.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/59.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3944.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/99.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3943.ts
#EXTINF:-1,Disney Cinemagic HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3183.ts
#EXTINF:-1,Disney Cinemagic FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3942.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/58.ts
#EXTINF:-1,Disney XD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/98.ts
#EXTINF:-1,DMAX HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/101.ts
#EXTINF:-1,E! Entertaiment DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5429.ts
#EXTINF:-1,Family TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5426.ts
#EXTINF:-1,Franken Fernsehen FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5424.ts
#EXTINF:-1,FOX HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2556.ts
#EXTINF:-1,FOX FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3941.ts
#EXTINF:-1,Fox Serie DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5425.ts
#EXTINF:-1,Goldstar TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/84.ts
#EXTINF:-1,HR DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5422.ts
#EXTINF:-1,HR FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5421.ts
#EXTINF:-1,Heimatikanal DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3182.ts
#EXTINF:-1,History HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/95.ts
#EXTINF:-1,History FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3940.ts
#EXTINF:-1,Home Shopping Europe DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5423.ts
#EXTINF:-1,Jukebox DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3854.ts
#EXTINF:-1,Junior DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3850.ts
#EXTINF:-1,kabel eins CLASSICS HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/94.ts
#EXTINF:-1,kabel eins Doku DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/93.ts
#EXTINF:-1,kabel eins HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/92.ts
#EXTINF:-1,kabel eins FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4175.ts
#EXTINF:-1,Kabel eins Journal DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7083.ts
#EXTINF:-1,KiKa DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/91.ts
#EXTINF:-1,KiKa FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4174.ts
#EXTINF:-1,KinoweltTV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/90.ts
#EXTINF:-1,MDR HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/89.ts
#EXTINF:-1,Motorvision TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3181.ts
#EXTINF:-1,MTV Dance DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3853.ts
#EXTINF:-1,N24 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/88.ts
#EXTINF:-1,N24 Doku DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5415.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5414.ts
#EXTINF:-1,National Geographic HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/87.ts
#EXTINF:-1,National Geographic FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3935.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2561.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3937.ts
#EXTINF:-1,NDR HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/86.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon CH
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2560.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3852.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4176.ts
#EXTINF:-1,n-tv HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/85.ts
#EXTINF:-1,n-tv FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3938.ts
#EXTINF:-1,ORF eins HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2559.ts
#EXTINF:-1,ORF 2 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2558.ts
#EXTINF:-1,Phoenix HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3186.ts
#EXTINF:-1,Planet HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5413.ts
#EXTINF:-1,ProSieben DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3180.ts
#EXTINF:-1,ProSieben HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/83.ts
#EXTINF:-1,ProSieben FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4171.ts
#EXTINF:-1,Pro7 Fun HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6420.ts
#EXTINF:-1,ProSieben MAXX HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/82.ts
#EXTINF:-1,ProSieben MAXX FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3933.ts
#EXTINF:-1,QVC Beauty & Style DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5411.ts
#EXTINF:-1,QVC DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5412.ts
#EXTINF:-1,rbb Berlin DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5410.ts
#EXTINF:-1,rbb Brandenburg DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5409.ts
#EXTINF:-1,RIC DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5406.ts
#EXTINF:-1,Romance TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3177.ts
#EXTINF:-1,RTL Crime DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/77.ts
#EXTINF:-1,RTL DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/81.ts
#EXTINF:-1,RTL FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4184.ts
#EXTINF:-1,RTL Living HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/76.ts
#EXTINF:-1,RTL Nitro HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/75.ts
#EXTINF:-1,RTL Nitro FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3930.ts
#EXTINF:-1,RTL Passion DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/74.ts
#EXTINF:-1,RTL II DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/79.ts
#EXTINF:-1,RTL II FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3932.ts
#EXTINF:-1,RTL II YOU HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/78.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/72.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3929.ts
#EXTINF:-1,Sat.1 Bayern DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7090.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 emotions DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/73.ts
#EXTINF:-1,SAT.1 GOLD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/71.ts
#EXTINF:-1,Servus TV HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/70.ts
#EXTINF:-1,SIXX HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/69.ts
#EXTINF:-1,SIXX FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3928.ts
#EXTINF:-1,Sony TV HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5433.ts
#EXTINF:-1,Super RTL FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3923.ts
#EXTINF:-1,SPIEGEL Geschichte DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3174.ts
#EXTINF:-1,Spiegel TV Wissen HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8789.ts
#EXTINF:-1,Spiegel TV Wissen FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5398.ts
#EXTINF:-1,SWR DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5403.ts
#EXTINF:-1,SWR HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5402.ts
#EXTINF:-1,Syfy DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3173.ts
#EXTINF:-1,Syfy FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3922.ts
#EXTINF:-1,Sky 1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/68.ts
#EXTINF:-1,Sky ARTS DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6824.ts
#EXTINF:-1,Sky ARTS FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6825.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/66.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3926.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic +1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4390.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/62.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3925.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/67.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3927.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/65.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4183.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/64.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4391.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/60.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Emotion DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2557.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Emotion HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3849.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/63.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4181.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2555.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3924.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Nostalgie DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3178.ts
#EXTINF:-1,Sky Krimi DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3179.ts
#EXTINF:-1,Sky 3D FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4179.ts
#EXTINF:-1,Sky Arte FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4389.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1339.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 2 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1338.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 3 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1337.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 4 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1336.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 5 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1335.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 6 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1334.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 7 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1333.ts
#EXTINF:-1,Sky Select 8 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1332.ts
#EXTINF:-1,SilverLine Movies Channel HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5490.ts
#EXTINF:-1,Tagesschau 24 DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5401.ts
#EXTINF:-1,TELE 5 DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3172.ts
#EXTINF:-1,TLC DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3171.ts
#EXTINF:-1,TOGGO plus DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3851.ts
#EXTINF:-1,TOGGO plus von Super RTL DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2549.ts
#EXTINF:-1,TNT Film HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4388.ts
#EXTINF:-1,TNT Film FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2554.ts
#EXTINF:-1,TNT Comedy HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3848.ts
#EXTINF:-1,TNT Comedy FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4180.ts
#EXTINF:-1,TNT Serie HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3175.ts
#EXTINF:-1,TNT Serie FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3921.ts
#EXTINF:-1,Universal Channel HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3170.ts
#EXTINF:-1,VIVA / Comedy Central DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3169.ts
#EXTINF:-1,VOX DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/100.ts
#EXTINF:-1,VOX FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3920.ts
#EXTINF:-1,WDR HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2551.ts
#EXTINF:-1,Welt der Wunder DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5399.ts
#EXTINF:-1,ZDF DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2550.ts
#EXTINF:-1,ZDF FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4178.ts
#EXTINF:-1,ZDFinfo DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3856.ts
#EXTINF:-1,ZDFneo DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3855.ts
#EXTINF:-1,ZDFneo FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4172.ts
#EXTINF:-1,Zee One DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/96.ts
#EXTINF:-1,Zee One FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5397.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8530.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 2 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8529.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 3 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8528.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 4 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8527.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 5 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8526.ts
#EXTINF:-1,Sky Popcorn Select 6 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8525.ts
#EXTINF:-1,WWE DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7795.ts
#EXTINF:-1,Bayern FC TV DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6491.ts
#EXTINF:-1,Bayern FC TV FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6492.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1316.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/97.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 Xtra HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7430.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 Xtra FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6506.ts
#EXTINF:-1,SportDigital HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3187.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Austria DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3176.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Austria FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/5584.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport FanZone FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3939.ts
#EXTINF:-1,Sport1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/3847.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport News HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1315.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1331.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4387.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 2 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1330.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 2 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4386.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 3 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1329.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 3 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4385.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 4 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1328.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 4 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4384.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 5 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1327.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 5 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4383.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 6 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1326.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 6 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4382.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 7 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4381.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 8 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4380.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 9 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4379.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Bundesliga 10 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4378.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1325.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4377.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1324.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4376.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1323.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4375.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 4 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1322.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 4 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4374.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 5 FHD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1321.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 5 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4373.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 6 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1320.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 6 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4372.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 7 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1319.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 7 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4371.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 8 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1318.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 8 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4370.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 9 HD (Live Event) DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8693.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 9 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4369.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 10 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4368.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 11 FHD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4367.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 1 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6213.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 2 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6212.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 3 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6211.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 4 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6210.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 5 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6209.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 6 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6208.ts
#EXTINF:-1,Eurosport Player 7 HD DE
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6207.ts
#EXTINF:-1,##########   United Kingdom   ##########
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2524.ts
#EXTINF:-1,3e UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1790.ts
#EXTINF:-1,4Music UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1936.ts
#EXTINF:-1,4Seven UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1937.ts
#EXTINF:-1,5Star UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1963.ts
#EXTINF:-1,5USA UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1964.ts
#EXTINF:-1,AMC From BT UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1892.ts
#EXTINF:-1,AT THE RACES UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1801.ts
#EXTINF:-1,Alibi UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1916.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1878.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1879.ts
#EXTINF:-1,BBC Four HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1990.ts
#EXTINF:-1,BBC Four UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1989.ts
#EXTINF:-1,BBC News HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1777.ts
#EXTINF:-1,BBC One Channel Islands UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1776.ts
#EXTINF:-1,BBC One HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1998.ts
#EXTINF:-1,BBC One Northern Ireland UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2000.ts
#EXTINF:-1,BBC One Oxford UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1775.ts
#EXTINF:-1,BBC One Scotland UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1786.ts
#EXTINF:-1,BBC One UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1997.ts
#EXTINF:-1,BBC One Wales UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2002.ts
#EXTINF:-1,BBC One Yorks UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1774.ts
#EXTINF:-1,BBC Parliament UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2003.ts
#EXTINF:-1,BBC Two HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1995.ts
#EXTINF:-1,BBC Two Scotland UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2004.ts
#EXTINF:-1,BBC Two UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1994.ts
#EXTINF:-1,BBC World News UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2006.ts
#EXTINF:-1,BET UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1961.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 1 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/370.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/369.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 2 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/368.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/367.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 3 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/366.ts
#EXTINF:-1,BT Sport 3 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/365.ts
#EXTINF:-1,BT Sport ESPN HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1743.ts
#EXTINF:-1,BT Sport ESPN UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1819.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Extra 1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1818.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Extra 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1817.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Extra 3 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1816.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Extra 4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1815.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Extra 5 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1814.ts
#EXTINF:-1,BT Sport Mosaic 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1813.ts
#EXTINF:-1,Baby TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1852.ts
#EXTINF:-1,Bike Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1893.ts
#EXTINF:-1,Blaze UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1787.ts
#EXTINF:-1,Bloomberg TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1770.ts
#EXTINF:-1,Boomerang +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1769.ts
#EXTINF:-1,Boomerang UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1862.ts
#EXTINF:-1,Box Hits UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1768.ts
#EXTINF:-1,Box Upfront UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1767.ts
#EXTINF:-1,BoxNation HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5712.ts
#EXTINF:-1,BoxNation UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1805.ts
#EXTINF:-1,CAPITAL TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1778.ts
#EXTINF:-1,CBBC HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1993.ts
#EXTINF:-1,CBBC UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1991.ts
#EXTINF:-1,CBS Action UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1909.ts
#EXTINF:-1,CBS Drama UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1908.ts
#EXTINF:-1,CBS Reality UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1910.ts
#EXTINF:-1,CBeebies HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1741.ts
#EXTINF:-1,CITV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1740.ts
#EXTINF:-1,CNN UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1764.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1857.ts
#EXTINF:-1,Cartoonito UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1865.ts
#EXTINF:-1,Challenge +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1944.ts
#EXTINF:-1,Challenge UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1782.ts
#EXTINF:-1,Channel 4 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1970.ts
#EXTINF:-1,Channel 4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1972.ts
#EXTINF:-1,Channel 5 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1967.ts
#EXTINF:-1,Channel 5 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1968.ts
#EXTINF:-1,Channel AKA UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1945.ts
#EXTINF:-1,Chart Show Hits UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1766.ts
#EXTINF:-1,Chart Show TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1765.ts
#EXTINF:-1,Chelsea TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1796.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central Extra +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1894.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central Extra UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1895.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1896.ts
#EXTINF:-1,Crime+Investigation +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1880.ts
#EXTINF:-1,DMAX +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1876.ts
#EXTINF:-1,DMAX UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1877.ts
#EXTINF:-1,Dave UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1911.ts
#EXTINF:-1,Dave ja vu UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1788.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1887.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1886.ts
#EXTINF:-1,Discovery History +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1872.ts
#EXTINF:-1,Discovery History UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1873.ts
#EXTINF:-1,Discovery Home & Health +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1868.ts
#EXTINF:-1,Discovery Home & Health UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1826.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1874.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1875.ts
#EXTINF:-1,Discovery Shed UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1885.ts
#EXTINF:-1,Discovery Turbo UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1884.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1843.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1844.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1762.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1845.ts
#EXTINF:-1,Disney XD +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1847.ts
#EXTINF:-1,Disney XD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1846.ts
#EXTINF:-1,Drama UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1863.ts
#EXTINF:-1,E! +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1907.ts
#EXTINF:-1,E! UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1934.ts
#EXTINF:-1,E4 +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1965.ts
#EXTINF:-1,E4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1966.ts
#EXTINF:-1,Eden +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1946.ts
#EXTINF:-1,Eden UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1935.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 1 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1812.ts
#EXTINF:-1,Eurosport 2 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1811.ts
#EXTINF:-1,FOX News UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1760.ts
#EXTINF:-1,FOX UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1913.ts
#EXTINF:-1,FOX+ UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1914.ts
#EXTINF:-1,Film4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1830.ts
#EXTINF:-1,Flava UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1761.ts
#EXTINF:-1,Food Network +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1941.ts
#EXTINF:-1,Food Network UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1942.ts
#EXTINF:-1,GINX eSports TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1758.ts
#EXTINF:-1,GOLD +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1947.ts
#EXTINF:-1,GOLD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1915.ts
#EXTINF:-1,Geo News PK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1759.ts
#EXTINF:-1,Good Food UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1912.ts
#EXTINF:-1,H2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1871.ts
#EXTINF:-1,Hillsong Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1757.ts
#EXTINF:-1,History +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1866.ts
#EXTINF:-1,History UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1867.ts
#EXTINF:-1,Home +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1869.ts
#EXTINF:-1,Home UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1870.ts
#EXTINF:-1,Horror Channel +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1926.ts
#EXTINF:-1,Horror Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1825.ts
#EXTINF:-1,ITV +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1984.ts
#EXTINF:-1,ITV Encore +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1973.ts
#EXTINF:-1,ITV Encore UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1927.ts
#EXTINF:-1,ITV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1985.ts
#EXTINF:-1,ITV2 +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1981.ts
#EXTINF:-1,ITV2 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1983.ts
#EXTINF:-1,ITV2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1982.ts
#EXTINF:-1,ITV3 +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1978.ts
#EXTINF:-1,ITV3 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1979.ts
#EXTINF:-1,ITV4 +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1975.ts
#EXTINF:-1,ITV4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1976.ts
#EXTINF:-1,ITVBe +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1974.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1882.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1883.ts
#EXTINF:-1,KISS UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1929.ts
#EXTINF:-1,KIX +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1755.ts
#EXTINF:-1,KIX UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1756.ts
#EXTINF:-1,Kerrang! TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1928.ts
#EXTINF:-1,LFC TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1802.ts
#EXTINF:-1,MTV +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1834.ts
#EXTINF:-1,MTV 90's UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1754.ts
#EXTINF:-1,MTV Base UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1836.ts
#EXTINF:-1,MTV Classic UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1837.ts
#EXTINF:-1,MTV Dance UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1838.ts
#EXTINF:-1,MTV Hits UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1839.ts
#EXTINF:-1,MTV Music UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1840.ts
#EXTINF:-1,MTV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1835.ts
#EXTINF:-1,MU TV HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1797.ts
#EXTINF:-1,MUTV HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1810.ts
#EXTINF:-1,MUTV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1809.ts
#EXTINF:-1,Made In Bristol UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1949.ts
#EXTINF:-1,Made In Cardif UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1950.ts
#EXTINF:-1,More4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1930.ts
#EXTINF:-1,Motors TV HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1891.ts
#EXTINF:-1,Movies 24 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1829.ts
#EXTINF:-1,Movies4Men +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1828.ts
#EXTINF:-1,Movies4Men UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1827.ts
#EXTINF:-1,My5 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1789.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1889.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr. +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1849.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr. Peppa UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1753.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr. Too UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1848.ts
#EXTINF:-1,Nick Jr. UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1850.ts
#EXTINF:-1,NickToons UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1864.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1858.ts
#EXTINF:-1,Nickelodeon UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1859.ts
#EXTINF:-1,PBS America UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1791.ts
#EXTINF:-1,POP +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1751.ts
#EXTINF:-1,POP UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1752.ts
#EXTINF:-1,Pick +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1951.ts
#EXTINF:-1,Pick UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1853.ts
#EXTINF:-1,Premier Sports HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1807.ts
#EXTINF:-1,Premier Sports UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1808.ts
#EXTINF:-1,Psychic Today UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1962.ts
#EXTINF:-1,QUEST RED +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1749.ts
#EXTINF:-1,QUEST RED UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1750.ts
#EXTINF:-1,QUEST UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1890.ts
#EXTINF:-1,RTÉ Jr UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1854.ts
#EXTINF:-1,RTÉ News Now UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1748.ts
#EXTINF:-1,RTÉ One HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1933.ts
#EXTINF:-1,RTÉ One UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1856.ts
#EXTINF:-1,RTÉ Two HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1932.ts
#EXTINF:-1,RTÉ Two UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1855.ts
#EXTINF:-1,Racing UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1800.ts
#EXTINF:-1,Real Lives +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1952.ts
#EXTINF:-1,Real Lives UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1939.ts
#EXTINF:-1,Really UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1940.ts
#EXTINF:-1,Redbul TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1784.ts
#EXTINF:-1,S4C UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1931.ts
#EXTINF:-1,Scuzz UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1747.ts
#EXTINF:-1,Sky 1 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1920.ts
#EXTINF:-1,Sky 1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1919.ts
#EXTINF:-1,Sky 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1918.ts
#EXTINF:-1,Sky Arts UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1917.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1921.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1922.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action & Adventure HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/351.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Action & Adventure UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/352.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/349.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/350.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Crime & Thriller UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/348.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Disney HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/346.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Disney UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/347.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Drama & Romance UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/345.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/343.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/344.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Greats UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/342.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Oscars UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1823.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Premiere +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1824.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Premiere UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/341.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Sci-Fi & Horror UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/340.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Select UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/339.ts
#EXTINF:-1,Sky Hits UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1822.ts
#EXTINF:-1,Sky Living +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1923.ts
#EXTINF:-1,Sky Living UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1924.ts
#EXTINF:-1,Sky News UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1925.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/333.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/374.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Arena HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/6201.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Arena UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/6200.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/334.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/375.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/371.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/337.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Football HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/6204.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Football UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/6203.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/332.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/373.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/335.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/376.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Mix HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1821.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News HQ UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/336.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/331.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/372.ts
#EXTINF:-1,Sony Channel +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1943.ts
#EXTINF:-1,Starz TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1746.ts
#EXTINF:-1,Syfy +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1899.ts
#EXTINF:-1,Syfy UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1900.ts
#EXTINF:-1,TCM +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1954.ts
#EXTINF:-1,TCM UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1955.ts
#EXTINF:-1,TG4 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1793.ts
#EXTINF:-1,TLC +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1902.ts
#EXTINF:-1,TLC +2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1901.ts
#EXTINF:-1,TLC UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1903.ts
#EXTINF:-1,TV3 +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1957.ts
#EXTINF:-1,TV3 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1958.ts
#EXTINF:-1,The Box UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1745.ts
#EXTINF:-1,The Vault UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1744.ts
#EXTINF:-1,Tiny Pop +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1860.ts
#EXTINF:-1,Tiny Pop UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1861.ts
#EXTINF:-1,Travel Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1781.ts
#EXTINF:-1,True Crime +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1832.ts
#EXTINF:-1,True Crime UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1833.ts
#EXTINF:-1,True Entertainment UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1783.ts
#EXTINF:-1,True Movies 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1831.ts
#EXTINF:-1,UTV HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1959.ts
#EXTINF:-1,Universal Channel +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1897.ts
#EXTINF:-1,Universal Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1898.ts
#EXTINF:-1,VH1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1841.ts
#EXTINF:-1,VIVA UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1842.ts
#EXTINF:-1,Viceland UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1953.ts
#EXTINF:-1,Vintage TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1960.ts
#EXTINF:-1,W +1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1904.ts
#EXTINF:-1,W UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1905.ts
#EXTINF:-1,William Hill TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1772.ts
#EXTINF:-1,World Fight Channel UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1948.ts
#EXTINF:-1,YESTERDAY UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1906.ts
#EXTINF:-1,YourTV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1785.ts
#EXTINF:-1,eir Sport 1 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1804.ts
#EXTINF:-1,eir Sport 2 HD UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1798.ts
#EXTINF:-1,eir Sport 2 UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1803.ts
#EXTINF:-1,tru TV UK
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1956.ts
#EXTINF:-1,##########   Italia   ##########
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2525.ts
#EXTINF:-1,Alice IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5216.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1271.ts
#EXTINF:-1,Antenna Sicilia IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5221.ts
#EXTINF:-1,AutoMoto TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5213.ts
#EXTINF:-1,AXN HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1284.ts
#EXTINF:-1,Baby TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5192.ts
#EXTINF:-1,Bike Channel HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1255.ts
#EXTINF:-1,Boing IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1282.ts
#EXTINF:-1,Caccia e Pesca IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1254.ts
#EXTINF:-1,Cartoonito IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5188.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5187.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/7685.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/7686.ts
#EXTINF:-1,Canale 5 FHD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/330.ts
#EXTINF:-1,Canale 8 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5228.ts
#EXTINF:-1,Canale 21 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5222.ts
#EXTINF:-1,Cielo HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5217.ts
#EXTINF:-1,Class Horse TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5214.ts
#EXTINF:-1,Crime Investigation HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1267.ts
#EXTINF:-1,DeeJay TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5223.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1276.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1277.ts
#EXTINF:-1,Discovery Travel & Living HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1278.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5185.ts
#EXTINF:-1,Disney XD HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5181.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5184.ts
#EXTINF:-1,Dmax IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1274.ts
#EXTINF:-1,Euronews IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5194.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1260.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 2 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1259.ts
#EXTINF:-1,Fine Living IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5220.ts
#EXTINF:-1,Frisbee IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5180.ts
#EXTINF:-1,Focus IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1273.ts
#EXTINF:-1,Fox Animation HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1287.ts
#EXTINF:-1,Fox HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1290.ts
#EXTINF:-1,Fox Comedy HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1288.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1289.ts
#EXTINF:-1,Fox Life +1 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1285.ts
#EXTINF:-1,Fox Life HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1286.ts
#EXTINF:-1,Fox Sport HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/313.ts
#EXTINF:-1,Gambero Rosso HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1272.ts
#EXTINF:-1,History HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1275.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5200.ts
#EXTINF:-1,Inter Channel IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/329.ts
#EXTINF:-1,Iris IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5233.ts
#EXTINF:-1,Italia 2 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/328.ts
#EXTINF:-1,Italia Uno IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/327.ts
#EXTINF:-1,Italian Fishing IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1251.ts
#EXTINF:-1,Juventus Channel IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1257.ts
#EXTINF:-1,K2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5179.ts
#EXTINF:-1,La 5 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5232.ts
#EXTINF:-1,La7 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5231.ts
#EXTINF:-1,La7d HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5230.ts
#EXTINF:-1,La 7D FHD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/6539.ts
#EXTINF:-1,Lazio Style Channel IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1258.ts
#EXTINF:-1,M2O IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5177.ts
#EXTINF:-1,m2otv IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/4045.ts
#EXTINF:-1,Manga IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5182.ts
#EXTINF:-1,Marco Polo IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5199.ts
#EXTINF:-1,Milan Channel IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/326.ts
#EXTINF:-1,Mediaset Extra IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5238.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1280.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1281.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1279.ts
#EXTINF:-1,Nick Junior IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5178.ts
#EXTINF:-1,Paramount HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5218.ts
#EXTINF:-1,Pesca e Caccia IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1253.ts
#EXTINF:-1,Pescare e Cacciare IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1252.ts
#EXTINF:-1,Premium Action HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1299.ts
#EXTINF:-1,Premium Action +24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1298.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema +24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1305.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema 2 +24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1303.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1306.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema 2 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1304.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema Comedy IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1302.ts
#EXTINF:-1,Premium Cinema Energy IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1301.ts
#EXTINF:-1,Premium Crime HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1294.ts
#EXTINF:-1,Premium Crime +24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1293.ts
#EXTINF:-1,Premium Emotion IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1297.ts
#EXTINF:-1,Premium Stories IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1295.ts
#EXTINF:-1,Premium Joi IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1300.ts
#EXTINF:-1,Premium Studio Universal IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1296.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 1 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2195.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 2 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2194.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 3 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2193.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 4 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2192.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 5 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2191.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 6 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2190.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 7 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2189.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 8 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2188.ts
#EXTINF:-1,PrimaFila 9 HD 1080P
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/2187.ts
#EXTINF:-1,Radio Capital TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5175.ts
#EXTINF:-1,Radio 105 TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5176.ts
#EXTINF:-1,Radio Italia TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5174.ts
#EXTINF:-1,Radio Montecarlo TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5173.ts
#EXTINF:-1,Radio NR1 TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5171.ts
#EXTINF:-1,Rai 1 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/325.ts
#EXTINF:-1,Rai 2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/324.ts
#EXTINF:-1,Rai 3 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/323.ts
#EXTINF:-1,Rai 4 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5240.ts
#EXTINF:-1,Rai 5 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5239.ts
#EXTINF:-1,Rai Gulp IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5191.ts
#EXTINF:-1,Rai News 24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5195.ts
#EXTINF:-1,Rai Movie IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5237.ts
#EXTINF:-1,Rai Premium IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5236.ts
#EXTINF:-1,Rai Scuola IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5234.ts
#EXTINF:-1,Rai Storia IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5235.ts
#EXTINF:-1,Rai YoYo HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5190.ts
#EXTINF:-1,Real Giallo IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1270.ts
#EXTINF:-1,Real Time FHD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1283.ts
#EXTINF:-1,Rete 4 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1314.ts
#EXTINF:-1,Roma Channel IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1256.ts
#EXTINF:-1,RSI La 1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1313.ts
#EXTINF:-1,RSI La 2 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1312.ts
#EXTINF:-1,RTL 102.5 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5170.ts
#EXTINF:-1,Sky 3D IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1307.ts
#EXTINF:-1,Sky Arte HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5198.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1291.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Uno FHD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/322.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1311.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema +24 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1310.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Cult HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1309.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Classic HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/321.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Comedy HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/320.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Family HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/319.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Hits HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1308.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Max HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/318.ts
#EXTINF:-1,Sky Virgin Music TV IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5172.ts
#EXTINF:-1,Sky Cinema Passion HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/317.ts
#EXTINF:-1,Sky Supercalcio HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5211.ts
#EXTINF:-1,Sky TG 24 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5197.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/314.ts
#EXTINF:-1,Sky Uno +1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1292.ts
#EXTINF:-1,Super! IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5189.ts
#EXTINF:-1,Telecolor IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5226.ts
#EXTINF:-1,Tg Com 24 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5196.ts
#EXTINF:-1,Top Crime IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1269.ts
#EXTINF:-1,TV8 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5229.ts
#EXTINF:-1,TV2000 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1268.ts
#EXTINF:-1,Wrestling IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5212.ts
#EXTINF:-1,Rai Sport 1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1264.ts
#EXTINF:-1,Rai Sport 2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1263.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 1 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5206.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5205.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 3 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5204.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 4 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5203.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 5 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5202.ts
#EXTINF:-1,Premium Calcio 6 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5201.ts
#EXTINF:-1,Premium Sport HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/312.ts
#EXTINF:-1,Premium Sport 2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/311.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 1 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/307.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 2 IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/306.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 3 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5210.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 4 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5209.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 5 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5208.ts
#EXTINF:-1,Sky Calcio 6 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/5207.ts
#EXTINF:-1,Sport Italia IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1261.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/316.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 2 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/315.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 3 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1266.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport 24 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/309.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport F1 HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/308.ts
#EXTINF:-1,Sky Sport Plus HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1265.ts
#EXTINF:-1,Sky MotoGP HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/310.ts
#EXTINF:-1,Super Tennis HD IT
http://193.200.164.137:8080/live/VkTF92nbYr/4EmyCKnUCr/1262.ts
#EXTINF:-1,##########   Turkey   ##########
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2527.ts
#EXTINF:-1,24 TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2084.ts
#EXTINF:-1,360 TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1115.ts
#EXTINF:-1,A2 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2093.ts
#EXTINF:-1,A Haber HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1113.ts
#EXTINF:-1,A Spor HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1095.ts
#EXTINF:-1,A Sport HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/442.ts
#EXTINF:-1,Abant TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2049.ts
#EXTINF:-1,Adana TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2050.ts
#EXTINF:-1,Ahi TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2051.ts
#EXTINF:-1,Aksu TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2052.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1106.ts
#EXTINF:-1,Animaux TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2074.ts
#EXTINF:-1,ATV Avrupa TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2096.ts
#EXTINF:-1,ATV HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/445.ts
#EXTINF:-1,Baby TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2076.ts
#EXTINF:-1,Bartin TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2053.ts
#EXTINF:-1,BEN TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6199.ts
#EXTINF:-1,BenguTurk TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2086.ts
#EXTINF:-1,Beyaz HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/446.ts
#EXTINF:-1,Beyaz TV HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1107.ts
#EXTINF:-1,Bloomberg TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4486.ts
#EXTINF:-1,BRT 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/458.ts
#EXTINF:-1,BRT 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/466.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/471.ts
#EXTINF:-1,Cay TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2054.ts
#EXTINF:-1,Cem TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2089.ts
#EXTINF:-1,CNN Turk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1117.ts
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2073.ts
#EXTINF:-1,Den TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2055.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1123.ts
#EXTINF:-1,Discovery IDX HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1116.ts
#EXTINF:-1,Discovery ShowCase HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/448.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1099.ts
#EXTINF:-1,Disney Junior TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1102.ts
#EXTINF:-1,Disney XD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/443.ts
#EXTINF:-1,Dost TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2056.ts
#EXTINF:-1,Dream TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4485.ts
#EXTINF:-1,Dream Truk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1103.ts
#EXTINF:-1,Duzce TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2057.ts
#EXTINF:-1,SineTivi Adrenalin 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2048.ts
#EXTINF:-1,Ege TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2058.ts
#EXTINF:-1,Euro D TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1118.ts
#EXTINF:-1,Euro Star TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1119.ts
#EXTINF:-1,Fil TV HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/450.ts
#EXTINF:-1,Flash TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1114.ts
#EXTINF:-1,Fox Crime TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2088.ts
#EXTINF:-1,Fox HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/451.ts
#EXTINF:-1,Fox Life TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/449.ts
#EXTINF:-1,Fox Life HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2087.ts
#EXTINF:-1,Genc TV HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/452.ts
#EXTINF:-1,Haber Turk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/453.ts
#EXTINF:-1,Halk TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2085.ts
#EXTINF:-1,History Channel HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1098.ts
#EXTINF:-1,Icel TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2059.ts
#EXTINF:-1,IDMan TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4484.ts
#EXTINF:-1,Kanal 3 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2061.ts
#EXTINF:-1,Kanal 7 Avrupa TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2094.ts
#EXTINF:-1,Kanal 7 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/454.ts
#EXTINF:-1,Kanal 24 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4483.ts
#EXTINF:-1,Kanal 26 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2060.ts
#EXTINF:-1,Kanal 58 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2068.ts
#EXTINF:-1,Kanal D HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/455.ts
#EXTINF:-1,Karaden TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2062.ts
#EXTINF:-1,Kent TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2063.ts
#EXTINF:-1,Kidz TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2080.ts
#EXTINF:-1,Kon TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2092.ts
#EXTINF:-1,Kral TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/456.ts
#EXTINF:-1,Kral POP HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/457.ts
#EXTINF:-1,Lalegul TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2069.ts
#EXTINF:-1,Minika Cocuk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4482.ts
#EXTINF:-1,Minika Cocuk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/459.ts
#EXTINF:-1,Minika Go HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/460.ts
#EXTINF:-1,NR1 Turk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2075.ts
#EXTINF:-1,Nickeledeon HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2079.ts
#EXTINF:-1,NTV HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/461.ts
#EXTINF:-1,NTV Sport HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/462.ts
#EXTINF:-1,Nick JR TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2078.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1097.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo People TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1108.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1096.ts
#EXTINF:-1,Planet Cocuk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/463.ts
#EXTINF:-1,Planet Mutfak TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1101.ts
#EXTINF:-1,Planet Pembe TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4474.ts
#EXTINF:-1,Planet Turk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/464.ts
#EXTINF:-1,Power Turk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/465.ts
#EXTINF:-1,Sakarya TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2064.ts
#EXTINF:-1,Filmbox Fantastik HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2065.ts
#EXTINF:-1,Semerkant TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2070.ts
#EXTINF:-1,Star HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/469.ts
#EXTINF:-1,Show HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/467.ts
#EXTINF:-1,Show Max TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1122.ts
#EXTINF:-1,Show Turk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2095.ts
#EXTINF:-1,TRT World TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/477.ts
#EXTINF:-1,TJK TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1087.ts
#EXTINF:-1,TRT 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/478.ts
#EXTINF:-1,TRT Belgesel HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/470.ts
#EXTINF:-1,TRT Cocuk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1109.ts
#EXTINF:-1,TRT Diyanet TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1110.ts
#EXTINF:-1,TRT Haber HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/472.ts
#EXTINF:-1,TRT Kidz Animez HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/473.ts
#EXTINF:-1,TRT Muzik HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/475.ts
#EXTINF:-1,TRT Okul TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1111.ts
#EXTINF:-1,TRT Sport HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/476.ts
#EXTINF:-1,TRT Turk TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1112.ts
#EXTINF:-1,TGRT Haber TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/444.ts
#EXTINF:-1,TGRT Haber HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4473.ts
#EXTINF:-1,Turkmanli TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/479.ts
#EXTINF:-1,Ton TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2066.ts
#EXTINF:-1,TV 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/481.ts
#EXTINF:-1,TV 4 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2077.ts
#EXTINF:-1,TV 5 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2067.ts
#EXTINF:-1,TV 8 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/480.ts
#EXTINF:-1,TV 8.5 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2083.ts
#EXTINF:-1,TV EM TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2090.ts
#EXTINF:-1,TV Kayser TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2071.ts
#EXTINF:-1,Ulke TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1104.ts
#EXTINF:-1,Yaban TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4472.ts
#EXTINF:-1,A Haber FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6136.ts
#EXTINF:-1,A Spor FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6135.ts
#EXTINF:-1,ATV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6120.ts
#EXTINF:-1,Beyaz TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6119.ts
#EXTINF:-1,Bloomberg HT FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6118.ts
#EXTINF:-1,CNN Turk FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6117.ts
#EXTINF:-1,Fox TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6134.ts
#EXTINF:-1,HaberTurk FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6133.ts
#EXTINF:-1,Kanal 24 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6132.ts
#EXTINF:-1,Kanal 7 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6131.ts
#EXTINF:-1,Kanal D FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6130.ts
#EXTINF:-1,Kral POP TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6129.ts
#EXTINF:-1,Kral TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6128.ts
#EXTINF:-1,NTV Haber FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6127.ts
#EXTINF:-1,NTV SPOR FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6116.ts
#EXTINF:-1,Show TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6126.ts
#EXTINF:-1,Star TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6125.ts
#EXTINF:-1,TRT 1 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6115.ts
#EXTINF:-1,TRT Cocuk FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6124.ts
#EXTINF:-1,TRT Haber FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6123.ts
#EXTINF:-1,TRT Spor FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6122.ts
#EXTINF:-1,TV 2 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6114.ts
#EXTINF:-1,TV8 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6121.ts
#EXTINF:-1,Ulke TV FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6113.ts
#EXTINF:-1,beIN Box Office 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1126.ts
#EXTINF:-1,beIN Box Office 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1125.ts
#EXTINF:-1,beIN Box Office 3 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1124.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Action HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1129.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Family HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1130.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Festival HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1131.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Premiere 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1128.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Premiere 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1127.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Stars HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1132.ts
#EXTINF:-1,beINMovies Turk HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1133.ts
#EXTINF:-1,beIN IZ TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2072.ts
#EXTINF:-1,SineTivi HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/447.ts
#EXTINF:-1,FilmBox TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2091.ts
#EXTINF:-1,SineTivi Adrenalin 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/825.ts
#EXTINF:-1,Filmbox Turkmax Gurme HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/818.ts
#EXTINF:-1,MagicBox Aksiyon HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/817.ts
#EXTINF:-1,MagicBox Animasyon HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/816.ts
#EXTINF:-1,MagicBox Komedi HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/815.ts
#EXTINF:-1,MovieSmart Family HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4481.ts
#EXTINF:-1,MovieSmart Gold HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4480.ts
#EXTINF:-1,MovieSmart Platin 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4479.ts
#EXTINF:-1,MovieSmart Premium 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4477.ts
#EXTINF:-1,MovieSmart Premium 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/4478.ts
#EXTINF:-1,Salon 1 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7092.ts
#EXTINF:-1,Salon 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7093.ts
#EXTINF:-1,Salon 3 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7094.ts
#EXTINF:-1,Salon 4 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7095.ts
#EXTINF:-1,Sinema TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/468.ts
#EXTINF:-1,BJK TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1088.ts
#EXTINF:-1,GS TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1121.ts
#EXTINF:-1,Fenerbahce TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1120.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 1 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1090.ts
#EXTINF:-1,EuroSport 2 TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1089.ts
#EXTINF:-1,S Sports TV TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1100.ts
#EXTINF:-1,beINSport 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/836.ts
#EXTINF:-1,beINSport 1 FHD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/830.ts
#EXTINF:-1,beINSport 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/835.ts
#EXTINF:-1,beINSport 3 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/834.ts
#EXTINF:-1,beINSport 4 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/833.ts
#EXTINF:-1,beINSport 91 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/832.ts
#EXTINF:-1,beINSport 92 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/831.ts
#EXTINF:-1,Smart Sport 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1092.ts
#EXTINF:-1,Smart Sport 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1091.ts
#EXTINF:-1,TiviBu Sport 1 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1094.ts
#EXTINF:-1,TiviBu Sport 2 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1093.ts
#EXTINF:-1,TiviBu Sport 3 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2082.ts
#EXTINF:-1,TiviBu Sport 4 HD TR
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2081.ts
#EXTINF:-1,##########   United States   ##########
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/2528.ts
#EXTINF:-1,A&E HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/550.ts
#EXTINF:-1,A&E TV HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7771.ts
#EXTINF:-1,ABC FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7592.ts
#EXTINF:-1,ABC HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/539.ts
#EXTINF:-1,ABC News HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/540.ts
#EXTINF:-1,AFN Spectrum HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7726.ts
#EXTINF:-1,AFN Sport 1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1136.ts
#EXTINF:-1,AFN Sport 2 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1135.ts
#EXTINF:-1,AMC HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/521.ts
#EXTINF:-1,AMC US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7792.ts
#EXTINF:-1,Amazing Discoveries HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/551.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/563.ts
#EXTINF:-1,Animal Planet US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7791.ts
#EXTINF:-1,BET HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7770.ts
#EXTINF:-1,BYU TV US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/522.ts
#EXTINF:-1,Bloomberg Europe US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/503.ts
#EXTINF:-1,Bloomberg TV 1080P HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/489.ts
#EXTINF:-1,Boomerang US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/502.ts
#EXTINF:-1,Bravo HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/541.ts
#EXTINF:-1,Bravo US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7790.ts
#EXTINF:-1,C-Span 1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/564.ts
#EXTINF:-1,C-Span 2 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/565.ts
#EXTINF:-1,C-Span 3 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/566.ts
#EXTINF:-1,CA Sportsnet 360 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/487.ts
#EXTINF:-1,CBS US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/486.ts
#EXTINF:-1,CBSN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/524.ts
#EXTINF:-1,CNBC US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/525.ts
#EXTINF:-1,CNN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/568.ts
#EXTINF:-1,CSNS Sports California HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7696.ts
#EXTINF:-1,CW HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/543.ts
#EXTINF:-1,CW US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7777.ts
#EXTINF:-1,CW11 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/500.ts
#EXTINF:-1,Cable News Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7769.ts
#EXTINF:-1,Cartoon Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/523.ts
#EXTINF:-1,Chiller HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7717.ts
#EXTINF:-1,CineMax 5 StarMax US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/507.ts
#EXTINF:-1,CineMax Action HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/567.ts
#EXTINF:-1,CineMax ActionMax East US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/508.ts
#EXTINF:-1,CineMax East US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/509.ts
#EXTINF:-1,CineMax MoreMax US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/501.ts
#EXTINF:-1,Cinemax Action US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7789.ts
#EXTINF:-1,Cinemax More HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7768.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/542.ts
#EXTINF:-1,Comedy Central US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7788.ts
#EXTINF:-1,DIY Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7728.ts
#EXTINF:-1,DIY Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/482.ts
#EXTINF:-1,DW US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/528.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel CA FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7580.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7767.ts
#EXTINF:-1,Discovery HD Showcase US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/499.ts
#EXTINF:-1,Discovery HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/526.ts
#EXTINF:-1,Discovery Science HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/510.ts
#EXTINF:-1,Discovery Velocity US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/527.ts
#EXTINF:-1,Disney Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7766.ts
#EXTINF:-1,Disney XD HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7765.ts
#EXTINF:-1,E! Entertainment HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7764.ts
#EXTINF:-1,ESPN 1 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7763.ts
#EXTINF:-1,ESPN 1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/552.ts
#EXTINF:-1,ESPN 2 FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/569.ts
#EXTINF:-1,ESPN 2 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7787.ts
#EXTINF:-1,ESPN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/544.ts
#EXTINF:-1,El Rey Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7715.ts
#EXTINF:-1,FOX 43 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/570.ts
#EXTINF:-1,FS1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/1137.ts
#EXTINF:-1,FX HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/513.ts
#EXTINF:-1,FX US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7784.ts
#EXTINF:-1,Fashion One HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/498.ts
#EXTINF:-1,Fight HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/529.ts
#EXTINF:-1,Fight Sport US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/584.ts
#EXTINF:-1,Fine Living US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/497.ts
#EXTINF:-1,Food Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/511.ts
#EXTINF:-1,Food Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7783.ts
#EXTINF:-1,Fox College Sports Atlantic HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7751.ts
#EXTINF:-1,Fox HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/512.ts
#EXTINF:-1,Fox News HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/545.ts
#EXTINF:-1,Fox Soccer Plus HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6206.ts
#EXTINF:-1,Fox Soccer Plus US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7785.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 1 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/553.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7786.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/554.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 2 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7759.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports 506 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/571.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports College Central HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7756.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7760.ts
#EXTINF:-1,Fox Sports North HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7752.ts
#EXTINF:-1,Free Form HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/572.ts
#EXTINF:-1,FreeForm HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7688.ts
#EXTINF:-1,Fuel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/496.ts
#EXTINF:-1,GSN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7749.ts
#EXTINF:-1,H2 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/514.ts
#EXTINF:-1,HBO Comedy HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/530.ts
#EXTINF:-1,HBO East US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/483.ts
#EXTINF:-1,HBO Family HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7748.ts
#EXTINF:-1,HBO HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/531.ts
#EXTINF:-1,HBO Signature HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7747.ts
#EXTINF:-1,HBO Signature US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/484.ts
#EXTINF:-1,HBO US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7776.ts
#EXTINF:-1,HBO Zone US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/532.ts
#EXTINF:-1,HGTV HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/495.ts
#EXTINF:-1,HGTV US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7782.ts
#EXTINF:-1,HIFI US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/516.ts
#EXTINF:-1,HSN YT LIVE 1080P HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/488.ts
#EXTINF:-1,Hallmark Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7746.ts
#EXTINF:-1,Hallmark US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/515.ts
#EXTINF:-1,History HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/546.ts
#EXTINF:-1,History US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7781.ts
#EXTINF:-1,IFC HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7710.ts
#EXTINF:-1,Investigation Discovery HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7693.ts
#EXTINF:-1,Lifetime HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7745.ts
#EXTINF:-1,MLB HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/573.ts
#EXTINF:-1,MLB Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7701.ts
#EXTINF:-1,MLB Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/574.ts
#EXTINF:-1,MSNBC HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/575.ts
#EXTINF:-1,MTV Base HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7744.ts
#EXTINF:-1,MTV Rocks US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/494.ts
#EXTINF:-1,NBA HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/533.ts
#EXTINF:-1,NBC Golf Channel FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6147.ts
#EXTINF:-1,NBC Golf Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6146.ts
#EXTINF:-1,NBC Golf HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7743.ts
#EXTINF:-1,NBC News HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7742.ts
#EXTINF:-1,NBC SN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7741.ts
#EXTINF:-1,NBC US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/490.ts
#EXTINF:-1,NBCSN HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/555.ts
#EXTINF:-1,NFL Network 1 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/504.ts
#EXTINF:-1,NFL Network 1080i US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/505.ts
#EXTINF:-1,NFL Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/556.ts
#EXTINF:-1,NFL Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7793.ts
#EXTINF:-1,NFL Now HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7773.ts
#EXTINF:-1,NFL Redzone HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7772.ts
#EXTINF:-1,NHL Network US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/576.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7692.ts
#EXTINF:-1,Nat Geographic HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7691.ts
#EXTINF:-1,National Geographic US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/517.ts
#EXTINF:-1,Oprah Winfrey Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7740.ts
#EXTINF:-1,Outdoor Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/493.ts
#EXTINF:-1,PAC-12 Arizona US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/557.ts
#EXTINF:-1,PAC-12 Bay Area US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/558.ts
#EXTINF:-1,PAC-12 Los Angeles FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/559.ts
#EXTINF:-1,PAC-12 Oregon FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/560.ts
#EXTINF:-1,PAC-12 Washington FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/561.ts
#EXTINF:-1,Reelz HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7739.ts
#EXTINF:-1,SEC Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7707.ts
#EXTINF:-1,Science HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7738.ts
#EXTINF:-1,Showtime 2 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7737.ts
#EXTINF:-1,Showtime 2 US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/534.ts
#EXTINF:-1,Showtime East HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7736.ts
#EXTINF:-1,Showtime FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/535.ts
#EXTINF:-1,Showtime Showcase HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7735.ts
#EXTINF:-1,Showtime West US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/485.ts
#EXTINF:-1,Smile Of A Child US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/492.ts
#EXTINF:-1,Spike HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/518.ts
#EXTINF:-1,Spike TV HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7727.ts
#EXTINF:-1,Sportsnet East HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7734.ts
#EXTINF:-1,Sportsnet Ontario HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7733.ts
#EXTINF:-1,Sportsnet West HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7732.ts
#EXTINF:-1,Sprout World HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7706.ts
#EXTINF:-1,Starz Cinema US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/536.ts
#EXTINF:-1,Starz Comedy US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/537.ts
#EXTINF:-1,Starz Edge HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/519.ts
#EXTINF:-1,Starz Edge US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7780.ts
#EXTINF:-1,Starz Encore HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7731.ts
#EXTINF:-1,Starz Encore US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/538.ts
#EXTINF:-1,SyFy HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/548.ts
#EXTINF:-1,SyFy US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7779.ts
#EXTINF:-1,TBS HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/578.ts
#EXTINF:-1,TLC HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7730.ts
#EXTINF:-1,TNT HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/549.ts
#EXTINF:-1,TSN 1 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/579.ts
#EXTINF:-1,TSN 2 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/580.ts
#EXTINF:-1,TSN 3 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/581.ts
#EXTINF:-1,TSN 4 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/582.ts
#EXTINF:-1,TSN 5 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/583.ts
#EXTINF:-1,Travel Channel HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7694.ts
#EXTINF:-1,UFC Fight Pass US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/6421.ts
#EXTINF:-1,US Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/520.ts
#EXTINF:-1,USA HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7729.ts
#EXTINF:-1,USA Network HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/547.ts
#EXTINF:-1,Univision HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7704.ts
#EXTINF:-1,VH1 Classic US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/491.ts
#EXTINF:-1,WWE HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/562.ts
#EXTINF:-1,WWE Network FHD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7544.ts
#EXTINF:-1,WWE US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7778.ts
#EXTINF:-1,beINSports HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/506.ts
#EXTINF:-1,truTV HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/7705.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 1 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8538.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 2 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8537.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 3 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8536.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 4 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8535.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 5 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8534.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 6 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8533.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 7 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8532.ts
#EXTINF:-1,NBA Live 8 HD US
http://193.200.164.137:8080/live/1VBPkLZHSH/97OVsxekQo/8531.ts
Next Post Previous Post